Χρήσιμοι και SOS σύνδεσμοι για όλους :

*Θεωρούμε ότι πρέπει να διαβαστεί από όλες τις ομάδες.
Περιέχει : επίλυση tutorials
χαρακτήρες του kodu και εντολές για προγραμματισμό απλών κινήσεων
οδηγίες για το πως μπορείς να σχεδιάσεις διαφορετικές κατηγορίες παιχνιδιών σε επίπεδο λογικής αλλά και μερικά tips
scores,health,save points,multiple levels,power ups,tranfer of control,how to make a bog boss,alarms,dialogs
debugging,troubleshooting,development tools

*Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να διαβαστεί από όλες τις ομάδες.
Περιέχει : τα ίδια με τα παραπάνω με οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς

*Θεωρούμε οτι θα πρέπει να διαβαστεί από όλες τις ομάδες.
Περιέχει: Περιγραφή της γλώσσας προγραμματισμού Kodu με λεπτομέρειες και με εντολές, για διευκόλυνση στην κατανόηση της γλώσσας από παιδιά και εκπαιδευτικούς.

*Θεωρούμε οτι θα πρέπει να διαβαστεί από όλες τις ομάδες. (20/3)
Περιέχει: Περιγραφή της γλώσσας Kodu με παραδείγματα. Αναφορά σε Variables, Boolean Logic, Objects, Control Flow.


* 1ο Μέρος: Χρήσιμο υλικό πρέπει οπωσδήποτε να διαβαστεί !!! (20/3)

* 2ο Μέρος: Χρήσιμο υλικό πρέπει οπωσδήποτε να διαβαστεί !!! (20/3)
Και τα δύο περιέχουν: Navigating within a world, Add objects to the world, Moving and reorienting character, Deciding when to do something, Moving ground up or down, How to make Rough or Curvy Ground, How to make Flat Areas, Adding water to your world, Building your first game in kodu.

* Αξίζει να διαβαστεί από όλες τις ομάδες (20/3)

Περιέχει: Περιγραφή του σχεδιασμού του Kodu σε συνδοιασμό με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Εφαρμογές και σχεδιασμό του παιχνιδιού με τη χρήση του λογισμικού


Game Experience: Theme and Story *βασικές αρχές στο πως να κάνεις ενδιαφέρον το παιχνίδι σου σε επίπεδο σχεδιασμού

Kodu Curriculum: Keyboard and Mouse *οδηγός για εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διδασκαλία του Kodu και μερικές γενικές δραστηριότητες

Kodu Curriculum: Math Module *οδηγός για εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διδασκαλία του Kodu και μερικές δραστηριότητες με μεγαλύτερη σχέση με τα μαθηματικά

tips για το Kodu (20/3)

Βασικοί κανόνες για το πως να σχεδιάσεις ένα παιχνίδι (20/3)Computational thinking για το πρώτο κεφάλαιο και όχι μόνο!!!