Ζησιού Ελένη
ΑΕΜ:698
twitter: elzisiou
email: elzisiou@inf.uth.gr
Skype: elzi (vatsina@hotmail.com)

Λαμπρινίδη Αργυρώ
ΑΕΜ:693
twitter: arlabrin
email: arlabrin@inf.uth.gr
Skype: yrolab (irolab@hotmail.com)
(Έχουμε χρησιμοποιήσει γραμματοσειρά Arial, ωστόσο σε μερικές εικόνες τα γράμματα φαίνονται λίγο διαφορετικά.)


Κεφάλαιο 1

COMIC1.png

Κεφάλαιο 2


COMIC2-a-2.PNG

COMIC2-b-2.PNG


Κεφάλαιο 3

COMIC3-ateliko.PNG

COMIC3-b-2.PNG
Κεφάλαιο 4COMIC4_vb.png


Κεφάλαιο 5

COMIC5.PNG

Κεφάλαιο 6

COMIC6.png

Κεφάλαιο 7

COMIC7-2.PNG

Κεφάλαιο 8

COMIC8-2.PNG

Κεφάλαιο 9

COMIC9_vb.png

Κεφάλαιο 10

COMIC10.PNG

Κεφάλαιο 11

COMIC11--2.PNG


Κεφάλαιο 12

COMIC12-teliko.PNG

//

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Πληροφορίες σχετικά με βασικές αρχές προγραμματισμού (δομή προγράμματος κλπ) σε συνδιασμό με τον τρόπο που το kodu τις ακολουθεί. Επίσης πιθανή επισημανση των standards του kodu (πχ προτεραιότητα εντολών).


2. ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
 • Εγκατάσταση του kodu, γενική περιγραφή του περιβάλλοντος και παρουσίαση απλών παραδειγμάτων/έτοιμων παιχνιδιών.


3. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (OBJECT TOOL)
 • Αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή όλων των αντικειμών που ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει καθώς και προγραμματισμός τους.


4. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ (PATH TOOL)
 • Αναλυτική περιγραφή του τρόπου δημιουργίας μονοπατιών και όλων των δυνατών επιλογών και ιδιοτήτων τους.


5. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (GROUND BRUSH)
 • Περιγραφή του τρόπου δημιουργίας εδάφους και όλων των δυνατών επιλογών που ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει σχετικά με αυτό.


6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΩΝ (CREATE HILLS AND VALLEYS)
 • Περιγραφή όλων των δυνατοτήτων που παρέχονται σχετικά με τη δημιουργία λόφων και κοιλάδων.


7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΟΥ Ή ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (FLATTEN)
 • Περιγραφή όλων των σχετικών δυνατοτήτων που παρέχονται στον χρήστη.


8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΧΜΗΡΟΥ Ή ΛΟΦΩΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ROUGHEN)
 • Περιγραφή όλων των σχετικών δυνατοτήτων που παρέχονται στον χρήστη.


9. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (WATER TOOL)
 • Περιγραφή όλων των σχετικών δυνατοτήτων που παρέχονται στον χρήστη.


10. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (DELETE TOOL)
 • Περιγραφή επιλογών διαγραφής.


11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (CHANGE WORLD SETTINGS)
 • Περιγραφή όλων των δυνατότων ρυθμίσεων.


12. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
 • Αναλυτικές οδηγίες για δημιουργία συγκεκριμένων παιχνιδιών.