Το ολοκληρωμένο βιβλίο βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.koduplay.gr


Νέα αξιολόγηση εξέλιξης βιβλίου 2/5 (σχόλια για κάθε κεφάλαιο)
aksiologisi3.png

Νέα αξιολόγηση εξέλιξης βιβλίου 3/4 (σχόλια για κάθε κεφάλαιο)
Aksiologisino2.png
Αξιολόγηση εξέλιξης βιβλίου 24/3
evalA.gif
Αξιολόγηση εξέλιξης βιβλίου 3/4


Το ημερολόγιο του έργου μας

– 17/2 διδακτική του προγραμματισμού

– 25/2 μαθησιακές δυσκολίες-παραδειγματικά διδακτικά πλάνα έναρξη μαθησιακής κοινότητας

– 10/3 μαθησιακές δυσκολίες-παραδειγματικά διδακτικά πλάνα - οργάνωση μαθησιακού περιεχομένου / πρόταση περιεχομένων

– 17/3 ηλ. συνάντηση με ομάδες για οριζόντια δράση

– 24/3 ηλ. συνάντηση με ομάδες για οριζόντια δράση

– 31/3 Περιβάλλοντα εκμάθησης προγραμματισμού / Α' έκδοση κεφαλαίων – 1η αξιολόγηση κεφαλαίων

– 7/4 ηλ. συνάντηση με ομάδες για κάθετη δράση

– 14/4 εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού / Β' έκδοση κεφαλαίων / έναρξη οριζόντιων δράσεων / 2η αξιολόγηση κεφαλαίων

– 5/5 Γ' (τελική) έκδοση κεφαλαίων / Α’ draft οριζόντιων δράσεων /1η αξιολόγηση οριζόντιων δράσεων

– 12/5 ηλ. συνάντηση με ομάδες για οριζόντια δράση

– 19/5 ηλ. συνάντηση με ομάδες για οριζόντια

– 26/5 Ολοκλήρωση-παρουσίαση προϊόντων – υποχρεωτική παρουσία


Ένα βιβλίο για τη δημιουργία παιχνιδιών με το Kodu

Kodu_Start_Screen.jpg

1) Εγκαταστήστε το περιβάλλον από εδώ: http://fuse.microsoft.com/project/kodu.aspx
2) Μελετήστε τα screencasts Get it started!
3) Μελετήστε τα μαθήματα που υπάρχουν μέσα στο περιβάλλον!

4) Δημιουργήστε μια σελίδα με τον αριθμό της ομάδας (Ομάδα 1η). Γράψτε τα ονόματά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας (skype, email, twitter)
5) Προτείνετε τα περιεχόμενα του δικού μας βιβλίου (θυμίζω περίπου 12-13 κεφάλαια). Όσο καλύτερη δουλειά γίνει στο σχεδιασμό τόσο λιγότερα προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. Όσο δηλαδή καλύτερα εξοικειωθείτε με το περιβάλλον τόσο καλύτερη άποψη θα έχετε για το τι πρέπει να κάνετε. Μην μελετάτε μόνο τη λειτουργικότητα. Επικεντρωθείτε στη σύλληψη, στο προγραμματιστικό παράδειγμα.

6) Θα επιλέξω εγώ κάποιες ομάδες για να ξεκινήσουν την οριζόντια δράση τους από τις επόμενες ημέρες.
7) Μέσα επικοινωνίας μας θα είναι ο χώρος συζητήσεων στην αρχική σελίδα, το twitter και τo email στα μέλη του wiki.

Ελπίζω να το διασκεδάσουμε :-)