ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ (30/4/11) - ΔΕΥΤΕΡΟ DRAFT


Subject Author Replies Views Last Message
No Comments


Παραθέτουμε το δεύτερο draft του βιβλίου με τις παρατηρήσεις.
Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο για τα πρώτα 6 κεφάλαια σε Word (περίπου 20 MB) από εδώ
Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο για τα τελευταία 6 κεφάλαια σε Word (περίπου 40 MB) από εδώΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ (3/4/11) - ΠΡΩΤΟ DRAFT


Subject Author Replies Views Last Message
No CommentsΠαραθέτουμε το πρώτο draft του βιβλίου με παρατηρήσεις σε όλα τα κεφάλαια.


 • Πρωταρχικός στόχος είναι να δείξουμε στα παιδιά πως να σκέφτονται προγραμματιστικά για να λύσουν ένα πρόβλημα.

 • Πρωταρχικός στόχος δεν είναι να μάθουν τα παιδιά το περιβάλλον Kodu.

 • Άμεση συνέπεια των παραπάνω είναι ότι απευθυνόμαστε σε παιδιά που έχουν τον ρόλο του προγραμματιστή, όχι του χρήστη ή του βασικού ήρωα των παιχνιδιών. Τα βασικά λάθη που κάνουμε είναι:

 1. Μπερδεύουμε τις έννοιες προγραμματιστής, χρήστης, ήρωας παιχνιδιού.
 2. Περιγράφουμε περισσότερο την εμπειρία των παιδιών ως ήρωες.


 • Προσέχουμε τα υποκείμενα των προτάσεών μας.Δηλαδή σε ποιον αναφερόμαστε: υπάρχουν τρεις εναλλακτικές: στο χρήστη, στον ήρωα του παιχνιδιού και στο μαθητή προγραμματιστή. Εμείς συζητάμε με τον μαθητή προγραμματιστή και όχι με το χρήστη ή των ήρωα.

 • Καλό θα ήταν να υϊοθετήσουμε όλοι έναν κοινό τρόπο παρουσίασης των παραδειγμάτων και να έχουν την μορφή του case study- μελέτη περίπτωσης. Συνεπώς η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
 1. Πλήρης περιγραφή του προβλήματος μαζί με κάποιες εικόνες
 2. Θεωρητική ανάλυση κόσμου, αντικειμένων και συμπεριφορών
 3. Περιγράφουμε με σαφήνεια τον τρόπο σκέψης για την επίλυση του προβλήματος
 4. Πρακτική παρουσίαση υλοποίησης ανά αντικείμενο, παρέχοντας κατάλληλες επεξηγήσεις
 5. Καλό θα ήταν στο τέλος να θέτουμε κάποια ερωτήματα για τον αν κάτι γίνεται και με εναλλακτικό τρόπο

 • Οι εντολές που παρουσιάζονται ( προτάσεις when-do ) θα πρέπει να επεξηγούνται πλήρως,έτσι ώστε να αποτυπώνεται όλη η συλλογιστική του προγραμματισμού που υπάρχει.

 • Πρέπει όλοι να διαβάζουμε όλα τα κεφάλαια προκειμένου να έχουμε περίπου το ίδιο ύφος αλλά και να αποφεύγονται επαναλήψεις( και η ομάδα περιεχομένου το ελέγχει αυτό ).

 • Καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών του περιβάλλοντος Kodu.

 • Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούμε από την καθημερινή ζωή καλό θα ήταν να προέρχονται από εμπειρίες των παιδιών σε άλλα παιχνίδια.

 • Καλό θα ήταν να αρχίσουμε όλοι να διορθώνουμε το ύφος και την γλώσσα που χρησιμοποιούμε.

 • Χρησιμοποιούμε τις έννοιες αισθητήρας,ενέργειες/γεγονότα και συμπεριφορά.

 • Ανάγκη συντονισμού κεφαλαίων 3,5,6,7,8 .

 • Απευθυνόμαστε στην ομάδα φιλολογικής επιμέλειας για μετάφραση όρων που δεν έχουν μεταφραστεί.