Βουρονίκου Ασημίνα


Στοιχεία επικοινωνίαςSkype : My status E - mail :asvouron@uth.gr Twitter :https://twitter.com/#!/MinaV_1988

Ζυγούρα ΒαΐαΣτοιχεία επικοινωνίας


Skype : My status E - mail : vezigour@uth.gr Twitter :http://twitter.com/vaniazigSubject Author Replies Views Last Message
Πρόταση περιεχομένων Vania_Zigoura Vania_Zigoura 1 76 Mar 9, 2011 by Vania_Zigoura Vania_Zigoura

Πρόταση περιεχομένων :
1. Εισαγωγή

a. Τι είναι προγραμματισμός;
b. Που μου χρειάζεται;
c. Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα πρόγραμμα ;
d. Δημιουργώ με Kodu !

2. Εγκατάσταση

a Τι χρειάζομαι ;
b. Ποια προγράμματα είναι απαραίτητα;
c. Πως το εγκαθιστώ;
d. Παραδείγματα
e. Video και sceencasts για την κατανόηση της


3. Το περιβάλλον

a. Εισαγωγή στο βασικό μενού πλοήγησης
b. Διαχειρίζομαι τον προσωπικό μου κόσμο
c. Χρήση βοηθητικών tutorials
d. Έτοιμα προγράμματα
e. Resume ,play(αρχικά) : δημιουργώ project ή εκτελώ το ήδη υπάρχον
f. Φορτώνω τους Κόσμους που έχω δημιουργήσει
g. Επιλογές
h. Βοήθεια
i. Τερματισμός Kodu


4. Γνωρίζω και Δημιουργώ τον κόσμο μου

a. Διαμορφώνω την πίστα μου
b. Δημιουργώ οροσειρές, πεδιάδες -> επιλογές
c. Δημιουργώ υδάτινο περιβάλλον -> επιλογές
d. Δημιουργώ απότομο έδαφος
e. Περεταίρω διαμόρφωση του κόσμου
f. Επιλέγω διαφορετικά μεγέθη για το πινέλο διαμόρφωσης5. Αντικείμενα – Γνωρίσματα –Καταστάσεις

a. Πώς εισάγω αντικειμένων Kodu, tree apple
b. Πώς εισάγω balloon , cycle, fly fish, jet, saucer, sub, cannon, blimp
c. Cloud, drum, ship, light, mine, pick, pushpad, sputnik, stick, fish, turtle
d.  Ball, star, castle, coin, factory, heart, hut, rock
e. Screenshots αντικειμένων
f. Τρόποι διαμόρφωσης των αντικειμένων6. Κίνηση

a. Δημιουργώ μονοπάτια
b. Δημιουργώ φωτισμένους κόμβους
c. Δημιουργώ τοίχους
d. Βάζω αόρατο σύνορο στον κόσμο μου7. Κανόνες και Ενέργειες

a. Καθορίζω τους στόχους και τις ενέργιες που θα κάνει το Kodu
b. Καθορίζω την συμπεριφορά του Kodu .( Τι κάνει το kodu? Τρώει ? Πυροβολάει? Ακούει?)
c. Καθορίζω την αλληλεπίδραση με άλλα αντικείμενα


8.Συνθήκες (when)


a. Εισαγωγή στις συνθήκες
b. Οι εντολές συνθηκών
c. Η εντολή Όταν…
d. Παραδείγματα

9. Δράσεις (do)

a. Εισαγωγή στις Δράσεις
b. Οι εντολές δράσεων
c. Η εντολή Κάνε…
d. Παραδείγματα

10. Ήχοι και επικοινωνία αντικειμένων

a. Πως επικοινωνούν τα αντικείμενα που αλληλεπιδρούν
b. Επιλέγω διαφορετικούς ήχους

11. Μεταβλητές

a. Επιλέγω πόσες ζωές έχει το Kodu
b. Επιλέγω τον χρόνο(διάρκεια)
c. Επιλέγω το σκορ που προκύπτει από ενέργειες

12. Παιχνίδια

a. Δημιουργώ νέα παιχνίδια βασισμένα σε ήδη υπάρχοντα κώδικα
b. Πώς αντιγράφω κώδικα
c. Πώς κατασκευάζω την τελική έκδοση των παιχνιδιών
d. Screencasts, videos