Σπανέλλης Δημήτριος

ΑΕΜ:721
twitter: dispanel
mail: dispanel@inf.uth.gr
skype:

Γιωργαλλίδης Αντρέας

ΑΕΜ:723
twitter: andreas_geo86
mail: ageorgal@inf.uth.gr
skype:

Προτεινόμενα Κεφάλαια για KODU

1. Εισαγωγή (τι είναι το kodu και πως αυτο θα μας βοηθήσει να κατανοησουμε τις βασικές εννοιες προγραμματισμού,
επίδειξη ενός παραδείγματος, επιδειξη εγκατάστασης).

2. Δημιουργία εδάφους.

3. Δημιουργία Χαρακτήρων

4 .Δημιουργία Αντικειμένων

5. Βασικός προγραμματισμός στο kodu (επεξήγηση when-do, ταυτόχρονη εκτίμηση των συνθηκών στην ίδια σελίδα, "μερική" σειριοποίηση
εντολών χρησιμοποιώντας τις σελίδες)

6. Άμεση διαχείριση χαρακτήρα απο χρήστη (gamepad,keyboard,mouse).

7. Ανταπόκριση χαρακτήρα σε προκαθορισμένες ενέργειες (see,hear,time,path).

8. Επικοινωνία(αλληλεπιδραση) χαρακτήρα με άλλους χαρακτήρες.

9. Αλληλεπίδραση χαρακτήρα με αντικείμενα.

10. Έναρξη και τερματισμός παιχνιδιού (γενικά την λογική για να τερματίσει ένα παιχνίδι χρησιμοποιώντας score,timer κλπ)

11. Παρουσίαση έτοιμων παραδειγμάτων και επεξήγηση κώδικα. (για πλήρη κατανόηση)

12. Δημιουργία παιχνιδιού (καθοδηγούμενη απο καθηγητή)