Αϊβάτης Χρήστος

twitter: http://twitter.com/xrchr
e-mail: hraivati@inf.uth.gr

κοινό skype: steve.aiva My status

Αϊβαλής Στέφανος

twitter: http://twitter.com/st_aiva
e-mail: staiva@inf.uth.grΠεριεχόμενα

Το βιβλίο θα μελετά σταδιακά τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού.
Θα υπάρχουν 2 στάδια. Στο κεφάλαιο 7, θα έχει δημιουργηθεί ήδη το παιχνίδι, ενώ στο κεφάλαιο 10 το παιχνίδι θα έχει βελτιωθεί αισθητά.

1-Εισαγωγή(τί είναι ο προγραμματισμός, με ποιούς τρόπους μπορεί κάποιος να μάθει τις αρχές του)
2-Kodu
3-Εγκατάσταση και πρώτα βήματα
4-Δημιουργία κόσμου και χαρακτήρων
5-Ο κεντρικός ήρωας (ενέργειες,χαρακτηριστικά)
6-Οι εχθροί (χαρακτήρες ή/και αντικείμενα)
7-Ας παίξουμε (τί μπορεί να βελτιώσουμε και γιατί)
8-Βελτίωση του κεντρικού ήρωα
9-Βελτίωση των εχθρών
10-Ας παίξουμε ξανα
11-Game over ?(σκορ,ζωές κλπ)
12-Ανακεφαλαίωση