Μανώλης Τσιτσιγιάννης


Skype name : manolis.tsitsigiannis
Email : emtsitsi@uth.gr
Twitter : Manolis_Tsitsi

My statusΡαπτοδήμος Στάθης

Skype: stathis.raptodimos
e-mail: efraptodim@uth.gr
twitter: efraptodim

My status


Subject Author Replies Views Last Message
No CommentsΠεριεχόμενα βιβλίου δημιουργίας παιχνιδιών με Kodu


1. Τι εστί προγραμματισμός

Περιγραφή του τι είναι προγραμματισμός και παρουσίαση παραδειγμάτων


2. Εισαγωγή-Εγκατάσταση

Πώς θα γίνει η εγκατάσταση του Kodu. Τι προϋποθέτει να υπάρχει στο σύστημά μας αλλά
και ένα screencast που θα δείχνει την όλη διαδικασία


3. Πρώτη γνωριμία με το Kodu

Αναφορά στο περιβάλλον του Kodu, ποιες οι δυνατότητές και οι στόχοι του, και προβολή
απλών παραδειγμάτων παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν με το Kodu


4. Αντικειμενικοί σκοποί του παιχνιδιού

Οργάνωση της δομής του παιχνιδιού.
Οργάνωση,δηλαδή, των χαρακτήρων του παιχνιδιού, του πότε θα τελειώνει το παιχνίδι, τυχόν έξτρα
χαρακτήρες κατά τη διάρκειά του, του χώρου κίνησης των χαρακτήρων κτλ


5. Δημιουργία χαρακτήρων-αντικειμένων

Δημιουργία των χαρακτήρων-αντικειμένων του παιχνιδιού και διαμόρφωση αυτών


6. Δημιουργία περιβάλλοντος

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος του παιχνιδιού με την προσθήκη διαφόρων επιλογών που διαθέτουμε
( water tool, paint/add or delete ground,make ground smooth or level κτλ)


7. Η "γλώσσα" του Kodu

condition, action, when-do κτλ


8. Αλληλεπιδράσεις

Εκμάθηση της αλληλεπίδρασης ενός χαρακτήρα που δημιούργησαν οι μαθητές με έναν άλλο χαρακτήρα
ή αντικέιμενο


9. Χρήση των σελίδων

Εκμάθηση της χρήσης των σελίδων για την αλλαγή συμπεριφοράς ενός χαρακτήρα


10. Score and lives

Εισαγωγή μετρητή για το σκορ και τις ζωές


11. Πρακτική Άσκηση

Θα δίνεται σε αυτό το κεφάλαιο ένας ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων.Σε κάθε άσκηση θα δίνονται συγκεκριμένα
ερωτήματα τα οποία θα καλείται ο μαθητής να απαντήσει ( σύμφωνα με τα κεφάλαια 5-8 ) ώστε να δημιουργηθεί
σταδιακά το παιχνίδι


12. Ανακεφαλαίωση - Παραδείγματα

Σύντομη περιγραφή των βασικών σημείων του Kodu και προβολή σύνθετων και ολοκληρωμένων παραδειγμάτων
στους μαθητές