Παρακάτω θα βρείτε αρκετούς αγγλικούς όρους που χρησιμοποιούνται στο Kodu με την αντίστοιχη ελληνική τους μετάφραση.
Ο πίνακας αυτός θα επεκτείνεται σταδιακά και με νέους όρους.
Ο λόγος είναι ότι όλα τα κεφάλαια θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους στην ορολογία που θα περιέχουν, ώστε να μην μπερδεύονται τα παιδιά που θα τα διαβάζουν.
Μία πρώτη οδηγία που συζητήσαμε είναι να αναφέρουμε κάθε φορά μαζί με τον ελληνικό όρο και τον αντίστοιχο αγγλικό σε παρένθεση (και οι δύο όροι με πλαγιαστά γράμματα). Ορίστε ένα παράδειγμα: "Για να προσθέσουμε έδαφος θα επιλέξουμε τη Βούρτσα Εδάφους (Ground Brush). Στη συνέχεια από το Εργαλείο Αντικειμένων (Object Tool)..."
Για να μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε τον ελληνικό όρο, θα πρέπει αυτός να υπάρχει στο πεδίο "ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ" παρακάτω. Αν δεν υπάρχει, χρησιμοποιήστε στο κείμενό σας μόνο τον αγγλικό όρο προς το παρόν. Υπεύθυνη για την τελική μετάφραση είναι η Ομάδα Φιλολογικής Επιμέλειας. Όλοι όμως μπορείτε να προσθέτετε αγγλικούς όρους που δεν υπάρχουν ακόμη στον πίνακα κάτω από το πεδίο "ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΟΡΟΣ" καθώς και να προτείνετε κάποια ελληνική μετάφραση σε ένα από τα 3 πεδία που υπάρχουν για το σκοπό αυτό ("ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1", "ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 2", "ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 3").


ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
2
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 3
ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
MAIN MENU
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
RESUME
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ


ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
LOAD WORLD
ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΟΣΜΟΥ


ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΟΣΜΟΥ
COMMUNITY
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
OPTIONS
ΕΠΙΛΟΓΕΣ


ΕΠΙΛΟΓΕΣ
HELP
ΒΟΗΘΕΙΑ


ΒΟΗΘΕΙΑ
QUIT KODU
ΚΛΕΙΣΙΜΟ KODU


ΚΛΕΙΣΙΜΟ KODU

My Worlds
Οι Κόσμοι Μου


Οι Κόσμοι Μου
Downloads
Λήψεις


Λήψεις
Lessons
Μαθήματα


Μαθήματα
Samples
Παραδείγματα


Παραδείγματα
All
Όλοι


Όλοι

Play
Παίξε


Παίξε

Home Menu
Αρχικό Μενού


Αρχικό Μενού
Restart world
Επανεκκίνηση κόσμου


Επανεκκίνηση κόσμου
Edit world
Επεξεργασία κόσμου


Επεξεργασία κόσμου
Save my world
Αποθήκευση του κόσμου μου


Αποθήκευση του κόσμου μου
Load world
Φόρτωση κόσμου


Φόρτωση κόσμου
New empty world
Νέος κενός κόσμος


Νέος κενός κόσμος
Print kode for level
Εκτύπωση κώδικα


Εκτύπωση κώδικα
Exit to Main Menu
Έξοδος στο Κεντρικό Μενού


Έξοδος στο Κεντρικό Μενού

Tool Palette
Παλέτα Εργαλείων


Παλέτα Εργαλείων
Home Menu
Αρχικό Μενού


Αρχικό Μενού
Play Game
Αρχή Παιχνιδιού


Αρχή Παιχνιδιού
Move Camera
Μετακίνηση Κάμερας


Μετακίνηση Κάμερας
Object Tool
Εργαλείο Αντικειμένων


Εργαλείο Αντικειμένων
Path Tool
Εργαλείο Μονοπατιού


Εργαλείο Μονοπατιού
Add or Edit Paths
Προσθέστε ή Επεξεργαστείτε Μονοπάτια


Προσθέστε ή Επεξεργαστείτε Μονοπάτια
Ground Brush
Βούρτσα Εδάφους


Βούρτσα Εδάφους
Paint, Add or Delete Ground
Προσθέστε Έδαφος/Διαγράψτε Έδαφος


Προσθέστε Έδαφος/Διαγράψτε Έδαφος
Up/Down
Πάνω/Κάτω
Λόφοι και Κοιλάδες

Λόφοι και Κοιλάδες
Create Hills or Valleys
Δημιουργήστε Λόφους ή Κοιλάδες


Δημιουργήστε Λόφους ή Κοιλάδες
Flatten
Επίπεδο Έδαφος
Λείανση εδάφους

Λείανση εδάφους
Make Ground Smooth or Level
Κάντε το Έδαφος Λείο ή Επίπεδο
Κάντε το Έδαφος Λείο ή Επίπεδο

Κάντε το Έδαφος Λείο ή Επίπεδο
Roughen
Άγριο Έδαφος
Σκλήρυνση επιφάνειας

Σκλήρυνση επιφάνειας
Create Spikey or Hilly Ground
Δημιουργήστε Μυτερό ή Λοφώδες Έδαφος


Δημιουργήστε Μυτερό ή Λοφώδες Έδαφος
Water Tool
Εργαλείο Νερού


Εργαλείο Νερού
Add, Remove, or Tint Water
Προσθέστε, Αφαιρέστε, ή Χρωματίστε Νερό


Προσθέστε, Αφαιρέστε, ή Χρωματίστε Νερό
Delete Tool
Εργαλείο Διαγραφής


Εργαλείο Διαγραφής
Use a Brush to Clear Objects
Χρησιμοποιήστε μία Βούρτσα για να Σβήσετε Αντικείμενα


Χρησιμοποιήστε μία Βούρτσα για να Σβήσετε Αντικείμενα
Change World Settings
Αλλαγή Ρυθμίσεων Κόσμου


Αλλαγή Ρυθμίσεων Κόσμου

objects
αντικείμενα


αντικείμενα
Tree
Δέντρο


Δέντρο
Kodu
Kodu


Kodu
Apple
Μήλο


Μήλο

Cycle
Μηχανάκιας (πληθ. "φίλοι του Μηχανάκια")
Μηχανόβιος (πληθ. "οι Μηχανόβιοι") ??

Μηχανάκιας (πληθ. "φίλοι του Μηχανάκια")
Fly Fish
Χελιδονόψαρο


Χελιδονόψαρο
Jet
Τζετ


Τζετ
Saucer
Πιατάκι


Πιατάκι
Sub
Υποβρύχιο


Υποβρύχιο
Cannon
Κανόνι


Κανόνι
Blimp
Αερόπλοιο


Αερόπλοιο
Wisp
Λάμψη


Λάμψη
Balloon
Μπαλόνι


Μπαλόνι
AmmoΠυρομαχικά
Drum
Ντραμ


Ντραμ
Ship
Πλοίο


Πλοίο
Light
Φως


Φως
Mine
Νάρκη


Νάρκη
Puck
Δίσκος Χόκεϋ


Δίσκος Χόκεϋ
Pushpad
Κουμπί Πίεσης


Κουμπί Πίεσης
Sputnik
Δορυφόρος


Δορυφόρος
Stick
Περισκόπιο


Περισκόπιο
Fish
Ψάρι


Ψάρι
Turtle
Χελώνα


Χελώνα
Cloud
Σύννεφο


Σύννεφο

Coin
Κέρμα


Κέρμα
Factory
Εργοστάσιο


Εργοστάσιο
Heart
Καρδιά


Καρδιά
Hut
Καλύβα


Καλύβα
Rock
Βράχος


Βράχος
Ball
Μπάλα


Μπάλα
Star
Αστέρι


Αστέρι
Castle
Κάστρο


Κάστρο

Program
Προγραμμάτισε


Προγραμμάτισε

Κεφάλαιο 2
Graphics Quality
Ποιότητα γραφικών


Ποιότητα γραφικών
Standard (Shader Model 2)
Advanced
Κανονικό (Shader Model 2)
Προχωρημένο


Κανονικό (Shader Model 2)
Προχωρημένο
Display
Δείξε
Εμφάνιση

Εμφάνιση
Resolution
Ανάλυση


Ανάλυση
Fullscreen
Πλήρης οθόνη


Πλήρης οθόνη
Show Frames Per Second
Δείξε αριθμό πλαισίων ανα δευτερόλεπτο


Δείξε αριθμό πλαισίων ανα δευτερόλεπτο
Visual Effects
Οπτικά εφέ


Οπτικά εφέ
Other Settings
Υπόλοιπες Ρυθμίσεις


Υπόλοιπες Ρυθμίσεις
Enable Audio
Ενεργοποίηση Ήχων


Ενεργοποίηση Ήχων
Community
Κοινότητα


Κοινότητα
Save Folder
Αποθήκευσε Φάκελο


Αποθήκευσε Φάκελο
Graphics Presets
Προεπιλογές Γραφικών


Προεπιλογές Γραφικών
Default
Προεπιλογή


Προεπιλογή
Escape
Escape


Escape
home
αρχή


αρχή
game over
τέλος παιχνιδιού


τέλος παιχνιδιού
share
μοιράσου


μοιράσου
save
αποθήκευση


αποθήκευση
name
όνομα


όνομα
tags
ετικέτες


ετικέτες
export
εξαγωγή


εξαγωγή
play world
Αρχή Κόσμου


Αρχή Κόσμου

Κεφάλαιο 9
switch
μετάβαση
αλλαγή σελίδας

μετάβαση
timer
χρονόμετρο


χρονόμετρο
terrain
τεραίν(?)


τεραίν
page
σελίδα


σελίδα
it
αυτό
συγκεκριμένο

αυτό
missile
πυραύλους
πύραυλος

πύραυλος
glow
φωτίζω
λαμπυρίζω
λάμπω
λάμπω
creatable
κλώνοςwander
περιφέρομαι
Κεφάλαιο 6
tile
εικονίδιο εντολής


εικονίδιο εντολής
blip
σφαιρίδιο


σφαιρίδιο
hear
ακούω


ακούω
see
βλέπω


βλέπω
bump
πέφτω πάνω


πέσω πάνω
shot hit
πετυχαίνω


πετυχαίνω
got
έχω


έχω
held by
κουβαλιέμαι


κουβαλιέμαι
eat
τρώω


τρώω
vanish
εξαφανίζω


εξαφανίζω
launch
εκτοξεύω
εκτοξεύω

ανάλογα με την περίπτωση (κλοτσάω ή εκτοξεύω)
grab
αρπάζω


αρπάζω
editor
επεξεργαστής εντολών


επεξεργαστής εντολών
οι 39 ιδιότητες
όλων των αντικειμένων
βρίσκονται στο
τέλος του κεφαλαίου
μας μεταφρασμένες

Κεφάλαιο 4
Hard round brush
Σκληρή στρογγυλή βούρτσα


Σκληρή στρογγυλή βούρτσα
Linear square brush
Γραμμική τετράγωνη βούρτσα


Γραμμική τετράγωνη βούρτσα
Linear hard round brush
Γραμμική σκληρή στρογγυλή βούρτσα


Γραμμική σκληρή στρογγυλή βούρτσα
Run
Τρέξε(?)


Τρέξε

Κεφάλαιο 8
kodu alone
kodu μόνος


kodu μόνος
kodu on water
kodu στο νερό


kodu στο νερό
shoot
πυροβολώ


πυροβολώ
subtract
μείωση


μείωση
score
αύξηση


αύξηση
scored
σκορ


σκορ
game
παιχνίδι


παιχνίδι
points
βαθμοί


βαθμοί
random
τυχαία


τυχαία
health
υγεία
ενέργεια

ενέργεια
above
πάνω από


πάνω από
below
κάτω από


κάτω από
not
όχι


όχι
points10
βαθμοί 10


βαθμοί 10
keyboard
πληκτρολόγιο


πληκτρολόγιο
arrows
βέλη


βέλη
move
κίνηση


κίνηση
bump
χτυπάω σε


χτυπάω σε
eat
τρώω


τρώω
it
αυτό


αυτό
red
κόκκινο


κόκκινο
score red
κόκκινο σκορ


κόκκινο σκορ
point01
βαθμός 01


βαθμός 01
black
μαύρο


μαύρο
win
νίκη


νίκη
end
ήττα


ήττα
reset
επανεκκίνηση παιχνιδιού


επανεκκίνηση (παιχνιδιού)
heal
αύξηση ενέργειας


αύξηση ενέργειας
damage
μείωση ενέργειας


μείωση ενέργειας
me
εμένα


εμένα
Show Hit Points
???


Εμφάνιση Ενέργειας
boom
έκρηξη


έκρηξη
combat
???


πάλη ή παλέυω
5seconds
5 δευτερόλεπτα


5 δευτερόλεπτα
once
μία φορά


μία φορά
space
κενό


κενό
toward
προς το μέρος


προς το μέρος
slowly
αργά


αργά
Κεφάλαιο 5
gamepad
???


χειριστήριο
cruise
???
με ελιγμούς
κρουζ
κρουζ
knockout
???


νοκάουτ
level (από το missile)
???
στο ίδιο επίπεδο

στο ίδιο επίπεδο