Το ολοκληρωμένο βιβλίο για το Microsoft Kodu βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.koduplay.gr


Ομάδα 1
Ιωαννίδης Σταύρος
Γάκη Στυλιανή


Παραδοτέα Κεφαλαίου 5

Κεφάλαιο 5
Παιχνίδια .koduActions in general
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συμπεριφέρομαι
5.1 Συμπεριφορές: όταν (συνθήκη), κάνε (ενέργεια)
5.2 Οι αισθητήρες του Kodu: αλληλεπίδραση με το χρήστη
5.3 H συμπεριφορά του Kodu: ενέργειες
5.4 Παραδείγματα συμπεριφορών στα παιχνίδια
5.5 Σειριακά ή Παράλληλα;
5.6 Δημιουργώντας μια ιστορία
Μαθησιακοί στόχοι
  1. Να διαχωρίζουν την συνθήκη από την ενέργεια.
  2. Να κατανοήσουν την εξάρτηση της ενέργειας από την συνθήκη.
  3. Να συνθέτουν προτάσεις συμπεριφορών.
  4. Να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να επιτύχουν είτε σειριακή είτε παράλληλη εκτέλεση των ενεργειών που επιθυμούν.
  5. Να συνθέτουν με βάση όσα έμαθαν παραπάνω μία ολοκληρωμένη ιστορία βασισμένη σε συνθήκες και ενέργειες.
Στο κεφάλαιο αυτό στην ουσία ξεκινάτε να εισάγετε τα παιδιά στις πρώτες προγραμματιστικές έννοιες, δηλαδή τις συνθήκες που οδηγούν σε κάποια ενέργεια. Ωστόσο στο περιβάλλον του προγράμματος Kodu οι συνθήκες έχουν περισσότερο την μορφή αισθητήρων, οι οποίοι δεχόμενοι κάποιο ερέθισμα (when+keyboard+arrows) πυροδοτούν και κάποια ενέργεια (do+move). Όπως αναφέρεται και στους μαθησιακούς στόχους εξοικειώνουμε τα παιδιά στην αλληλεπίδραση του χρήστη με τον ήρωά τους (keyboard,mouse). Επιπλέον, αναγκαίο είναι να διαχωρίσετε τις ενέργειες ανάλογα με την διάρκειά τους (ακαριαίες ενέργειες, συνεχείς δράσεις) και να καταδείξετε προγραμματιστικά την διαφορά τους. Προκειμένου όμως να επιτευχθεί επιτυχώς το παραπάνω θα πρέπει να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εντολές στο Kodu(π.χ. ενώ τις συμπεριφορές when-do τις γράφουμε τι μία κάτω από την άλλη αυτές εκτελούνται-ελέγχονται παράλληλα). Έπειτα με χρήση των παραπάνω δείξτε τα βήματα σύνθεσης μιας ιστορίας - παιχνιδιού.
Παράκληση
Στο Kodu υπάρχει πληθώρα αισθητήρων και ενεργειών οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με πολλούς τρόπους (πχ ανάλογα μεταξύ ποιων γίνεται η αλληλεπίδραση, εξωτερικό γεγονός που πυροδοτεί μια ενέργεια). Συνεπώς, συνετό θα ήταν στα παραδείγματά σας να χρησιμοποιήσετε όσους περισσότερους αισθητήρες και ενέργειες μπορείτε, όχι μόνο μιας συγκεκριμένης κατηγορίας.